Все новости Херсона

Лента новостей
Люди
Як нараховується пенсія у зв'язку з втратою годувальника
21 апреля 09:00
865
Як нараховується пенсія у зв'язку з втратою годувальника

Як нараховується пенсія у зв'язку з втратою годувальника

На типові запитання херсонців щодо особливостей призначення та виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника відповідає заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області Л.Ф. Тарнавська

Людмило Францівно, насамперед, розкажіть, хто має право на призначення пенсії в разі втрати годувальника?

Порядок призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника регулюється  статтями 36 – 39, статтею 24 та 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Згідно зі статтею 36 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (далі - Закон), пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності (від одного до 15 років – залежно від того, у якому віці помер годувальник). А в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього Закону, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), - незалежно від тривалості страхового стажу.

Якщо, наприклад, мати померла у віці 41 рік, страховий стаж становив 7 років. Чи достатньо цього стажу для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника?

Однією з основних вимог при призначенні пенсії непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника є наявність у годувальника необхідного страхового стажу.

Необхідний страховий стаж залежить від віку, в якому годувальник помер, а саме:

до досягнення особою 23 років включно - 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно - 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно - 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно - 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно - 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно - 9 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно - 10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно - 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно - 12 років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно - 13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включно - 14 років.

Отже, для осіб, які  померли у віці 41 рік, необхідний страховий стаж становить 9 років.

А що ж робити, якщо стажу недостатньо?

В такому разі слід звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання для визначення права на призначення відповідної допомоги.

Скажіть, кого в такому разі можна вважати непрацездатними членами сім’ї?

Непрацездатними членами сім’ї вважаються декілька категорій громадян.

По-перше, це чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону.

По-друге, це діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців із дня смерті годувальника), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. Варто зазначити, що діти, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника – до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Дитина має  право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і в період між завершенням навчання в одному з навчальних закладів і вступом до іншого або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим, але за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців.

І по-третє, чоловік (дружина) а в разі їх відсутності – один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення нею восьми років.

А за яких умов такі особи вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника?

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, належать зазначені вище особи (крім дітей), якщо вони були на повному утриманні померлого годувальника чи одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування. Наголошую, що дітям пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Які документи можуть підтвердити факт утримання померлим непрацездатної особи?

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання разом з годувальником за однією адресою, видані згідно з вимогами ст.3 Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

А якщо такі документи не можуть бути представлені, який вихід?

У разі неможливості надати такі документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється в судовому порядку.

Чи передбачає закон право на призначення  пенсії  у зв'язку з втратою годувальника членам сім'ї особи, зниклої безвісти або оголошеної померлою?

Так, слід зазначити, що положення Закону, що стосуються сім’ї померлого, відповідно поширюються і на сім’ю особи, визнаної безвісти відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку (судове рішення).

Чи зберігається право на отримання пенсії в разі втрати годувальника за  дітьми в разі їх  усиновлення?

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

Чи продовжується виплата пенсії дітям, які навчаються в аспірантурі вищого навчального закладу?

Враховуючи те, що  у вищому навчальному закладі аспірант здобуває ступінь доктора філософії, який є освітнім і, водночас, першим науковим ступенем, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра, він має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника до досягнення віку 23 років.

А якщо дитина  навчається на заочному відділенні вищого навчального закладу. Чи має вона право на пенсію в разі втрати годувальника за померлого батька?

Право на таку пенсію мають лише ті діти, які навчаються за денною формою навчання. Ті, хто навчається на заочній, вечірній формі навчання, права на пенсію не мають.

Чи можливо призначити (продовжити) виплату пенсії у зв'язку з втратою годувальника, якщо дитина навчається за кордоном?

Так, за умови надання довідки про навчання за денною формою у відповідних загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах. У разі необхідності здійснюється переклад такої довідки відповідно до чинного законодавства. 

Чи можливо призначити пенсію дитині, яка визнана інвалідом з дитинства після 18-річного віку? Якщо так, то який документ необхідно надати?

Право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника мають діти померлого годувальника старші 18 - річного віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

У разі визнання особи інвалідом з дитинства після досягнення 18-річного віку надається висновок МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення особою 18-ти років (висновок про час настання інвалідності).

Чи правомірно те, що органи Пенсійного фонду відмовляють матері в одержанні пенсії на дитину, яка  досягла 18 років та навчається у вищому навчальному закладі?

Після досягнення повноліття особа має повну цивільну дієздатність. Отже, у разі, якщо дитині виповнилося 18 років,  виплата пенсії проводиться їй особисто, крім випадків, коли над нею встановлено опіку (піклування) або нею надано відповідну довіреність на одержання  пенсійних виплат.

Чи не втрачає дитина право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника у період перебування в академічній відпустці?

Згідно статті 53 Закону України “Про вищу освіту” зазначено, що студент — особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів. Оскільки під час перебування у академічній відпустці дитина не позбавляється статусу студента, то право на одержання пенсії у зв'язку з втратою годувальника зберігається  і в період знаходження в академічній відпустці.

Чи зможе дитина, яка навчається  в академії, отримувати пенсію по втраті годувальника, якщо  офіційно влаштується на роботу?

Так, зможе. Пенсія по втраті годувальника виплачується дітям, які навчаються, до досягнення ними 23 років незалежно від факту роботи. Одночасно повідомляємо, що відповідно до чинного законодавства громадянин, який отримує пенсію зобов’язаний своєчасно повідомляти органи, що призначають та виплачують пенсію про прийняття на роботу, звільнення з роботи та інші обставини, що можуть вплинути на його пенсійне забезпечення (аби запобігти зайвому нарахуванню пенсійних коштів, наприклад, по індексації).

Люди запитують чи необхідно кожний рік поновлювати довідки про навчання в учбових закладах?

Так, обов'язково. Довідки слід надавати до управління Фонду за місцем проживання один раз на рік на початку кожного навчального року. Варто зазначити, що ця довідка має містити посилання на наказ про зарахування на поточний навчальний рік.

Крім того, діти, що навчаються та одержують пенсію у зв'язку з втратою годувальника мають своєчасно повідомляти органи Фонду про припинення навчання у зв'язку із відрахуванням з навчального закладу.

А як же обчислюється розмір пенсії в разі втрати годувальника?

Згідно зі статтею 37 Закону, пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Тобто розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від того, який розмір пенсії за віком нарахуємо годувальнику. А це у свою чергу залежить від того, який заробіток і страховий стаж мав годувальник.

Зазначу, що за статтею 24 Закону при обчисленні розміру пенсії за віком, з якого і обчислюється розмір пенсії в разі втрати годувальника, до страхового стажу додатково зараховується період із дня смерті до дня, коли годувальник досяг би пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону.

 Якщо підсумувати, то розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить  від страхового стажу і заробітку померлого годувальника, від часу призначення пенсії, кількості утриманців тощо.

Але у будь-якому разі пенсія у зв’язку з втратою годувальника не може бути менша: на одного непрацездатного члена сім’ї – 1247,00 грн (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 01.12.2016), на двох – 1496,40 грн (120 % від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб), на трьох і більше – 1870,50 грн (150 % від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб). Ця норма визначена постановою Уряду від 26.03.2008 № 265.

А як визначають розмір пенсії дітям-сиротам?

Дітям-сиротам пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається в зазначених розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

На який період призначається така пенсія?

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, – довічно.

Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім’ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.

За статтею 39 Закону на всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. Проте на вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо. Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.

Розкажіть, будь ласка, про порядок звернення за призначенням такої пенсії?

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25.11.2005 року (далі – Порядок), заява про призначення пенсії членам сімей у зв’язку з втратою годувальника подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання  (реєстрації), або законним представником відповідно до законодавства за місцем його проживання (реєстрації).

Якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною, заява подається батьками або опікунами за місцем їх проживання (реєстрації).

А які існують строки призначення пенсії в разі втрати годувальника?

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається із дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців із дня смерті годувальника. Якщо ж за призначенням пенсії звернулися пізніше, пенсія призначається із дня звернення.

Як я вже згадувала, на всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, призначається одна, спільна пенсія. Та на вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

Відповідно до пункту 4.4 Порядку, у разі якщо член сім’ї, який звертається із заявою про призначення пенсії, повідомив про наявність інших утриманців, які мають право на призначення пенсії, їхнє місце проживання, до органу, що призначає пенсію за місцем проживання інших утриманців, невідкладно надсилається повідомлення про право утриманців звернутись із заявою про призначення пенсії.

Орган, що призначає пенсію за місцем проживання інших утриманців, надсилає заяву про призначення пенсії та документи, які засвідчують право інших утриманців на одержання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, до органу, що призначає пенсію, від якого надійшло повідомлення про призначення пенсії, протягом трьох робочих днів після їх отримання.

Якщо протягом трьох місяців від дати звернення члена сім’ї документи, необхідні для призначення пенсії іншим утриманцям, не надійшли, орган, що призначає пенсію, приймає рішення про призначення пенсії.

Якщо заява про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника іншим утриманцям, які проживають окремо, надійшла після винесення рішення про призначення пенсії, то приймається рішення про перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною кількості утриманців та, у разі необхідності, здійснюється виділення частки пенсії утриманцю, який проживає окремо. Документи, що надійшли пізніше, додаються до пенсійної справи, а рішення про виділення частки пенсії надсилається органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації) утриманця для оформлення окремої пенсійної справи.

У разі перерахунку пенсії відповідне рішення направляється до органу, який провадить виплату частки цієї пенсії. При припиненні виплати частки пенсії документи надсилаються до органу, у якому виплата пенсії продовжується.

З якої дати буде призначена пенсія у зв'язку з втратою годувальника дитині, яка народилася після смерті годувальника? Наприклад, годувальник помер 30.03.2015, дитина народилася 05.08.2015. Мати звернулася за призначенням пенсії 10.08.2015?

Оскільки, дитина народилася до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника, а мати звернулася за пенсією через 4 місяці (протягом 12 місяців з дня смерті годувальника), то пенсія дитині буде призначена з дати народження  - 05.08.2015.

Сьогодні ми розглянули умови призначення пенсій по втраті годувальника за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». А чи є  відмінності при призначенні  пенсій у зв'язку з втратою годувальника за іншими законодавчими актами?

Так, Закон «Про пенсійне забезпечення» визначає норми пенсіонування по соціальних пенсіях та по пенсіях по трудовому каліцтву; він має особливості по визначенню розмірів та строків виплати пенсій.

 Закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» говорить сам за себе і є визначальним для сімей військовослужбовців. Якщо померлий годувальник був військовослужбовцем, слід розглянути доцільність та умови призначення пенсії у разі втрати годувальника його родині саме за нормами Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Це тема окремої розмови, так як цей закон містить певні особливості щодо визначення категорій непрацездатних членів сім'ї, термінів призначення, розмірів пенсій.

Відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, до пенсії у зв'язку із втратою годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї встановлюється доплата в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Є особливості і за Законом «Про наукову та науково-технічну діяльність» та  за Законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інших Законів.

Нагадуємо, що пенсія по втраті годувальника є окремим видом пенсії, а не доплатою або надбавкою до інших видів пенсійного забезпечення. Якщо особа має право одночасно і на пенсію по втраті годувальника і на інший вид пенсії, він або вона можуть обрати тільки один вид пенсії.

Лише інваліди з дитинства мають право одночасно на одержання державної соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам”  (призначається органами соцзахисту) та пенсії у зв'язку з втратою годувальника (призначається Пенсійним фондом).

4 комментария
15 июня 2021, 19:22
Ваш комментарий будет опубликован после модерации.
Читают / Обсуждают
Украинцам рассказали, как получить денежную компенсацию за свою землю: сколько дадут за гектар
Украинцам рассказали, как получить денежную компенсацию за свою землю: сколько дадут за гектар
Украинцы после открытия рынка земли смогут получить бесплатную землю, но повезет лишь некоторым категориям граждан. Для людей, имеющих особые заслуги перед государством, также могут ввести денежную ко...
18 мая 15:20
2631
В Украине цены на черешню бьют все рекорды: берут 7 гривен "за попробовать"
В Украине цены на черешню бьют все рекорды: берут 7 гривен "за попробовать"
В Украине стартовал сезон черешни, но цена ягоды "кусается" и не всем она по карману. Например, в Одессе просят 500 гривен за килограмм сезонного лакомства. Об этом сообщает Украинская служба инф...
02 июня 14:47
2557
Херсонский борец стал чемпионом Европы
Херсонский борец стал чемпионом Европы
В г. Скопье (Македония) именно сейчас проходит чемпионат Европы U23 по борьбе вольной. Об этом сообщает источник "Український південь" со ссылкой на публикацию Херсонского профессионального спортивног...
19 мая 12:40
2553
В Украине подорожала аренда земли: сколько стоит гектар в регионах
В Украине подорожала аренда земли: сколько стоит гектар в регионах
Стоимость аренды сельскохозяйственных земель в Украине выросла на 6,5% за прошлый год и составила 3378 грн за гектар. Если по новому закону продавать землю смогут не все владельцы, то сдавать землю в...
24 мая 18:13
1790