Общество


Програма розвитку Нової Каховки на 2018 рік

Просмотров: 2856

29 Января, 19:12


Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2018 рік (далі – Програма) підготовлена за пропозиціями структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій, з урахуванням Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2019 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року №411 та основних положень Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 10.09.2015 року №1296, з використанням статистичних даних про розвиток міста за попередній та поточний роки, прогнозних тенденцій на 2018 рік.

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку міста на короткостроковий період, головні завдання та заходи програми зорієнтовані на створення умов для забезпечення сталого економічного розвитку, підвищення якості життя та добробуту населення, концентрацію фінансових ресурсів на пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку міста: 

- забезпечення комфортних умов проживання населення, розвиток Нової Каховки як гарного, чистого та безпечного міста для його мешканців та гостей;
- поліпшення якості та доступності для населення широкого спектру соціальних, освітніх та медичних послуг, розвиток культури та спорту;
- забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку бізнесу;
- покращення позитивного іміджу міста, створення умов для розвитку зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності;
- ефективне використання наявних ресурсів для збільшення доходної бази бюджету, оптимізація витрат. 

Загальна характеристика та основні положення.

Програма побудована на оцінці тенденцій соціально економічного розвитку в 2017 році, прогнозних розрахунках підприємств та організацій, галузевих прогнозах.  Економічні розрахунки конкретних заходів орієнтовані, перш за все, на розв'язання основних економічних проблем в базових секторах економіки.

Очікувані підсумки 2017 року можна представити так:

Обсяг реалізованої промислової продукції – 2млрд.439 млн.грн.Спад на душу населення –13,8%
Валова продукція сільського господарства – майже 65 млн.грн.Ріст на душу населення –9,2%
Обсяг виконаних будівельних робіт - 104 млн.грн.Ріст на душу населення – 2,7%;
Обсяг роздрібного товарообороту – 1млрд.299 млн.грн.Ріст на душу населення – 9,7%
Обсяг капітальних інвестицій – 197 млн.грн.Ріст на душу населення – 15,5%
Обсяг реалізованих послуг – 343 млн.грн.Ріст на душу населення -18,7%;

 • зменшення обсягів перевезення вантажів на 36% до 107тис.тонн;
  - збільшення обсягів пасажирських перевезень на 25,3% до майже 5,2млн.пасажирів;
  - темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до попереднього року – 128,7% до 244млн.грн.;
  - зростання середнього розміру пенсії на 37,3% до 2278,9грн.; 
  - зростання середньомісячної заробітної плати очікується на 44% до величини 5500грн.;
  У 2018 році зростуть доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) на 7,2% до майже 262млн.грн. Зростанню доходів місцевих бюджетів сприятиме збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб на 10,5%, що є основним бюджетоутворюючим джерелом.

В галузі промисловості у 2018 році, у порівнянні з попереднім роком, очікується досягти збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 10,9% до 2млрд.84млн.грн. та реалізації промислової продукції – на 10,8% до 2млрд.700млн.грн. Досягнення прогнозних темпів росту буде забезпечено за рахунок збільшення обсягів виробництва на підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв – на 3,7%, виробництва з деревини – на 3%, виробництва електроенергії – на 29,2%, стабільній роботі підприємств виробництва будматеріалів, металургії та оброблення металу. Забезпеченню позитивних тенденцій у промисловому комплексі сприятиме реалізація 22 інвестиційних проектів.

Основні прогнозні показники по сільському господарству розроблено з урахуванням пропозицій економічного розвитку сільськогосподарських підприємств Новокаховської міської ради. Впровадження нових технологій вирощування, своєчасний обробіток ґрунту, збільшення долі механізованих робіт в аграрному секторі забезпечать ріст валової продукції сільського господарства на 13,7% до 73,8млн.грн. 

У сфері внутрішньої торгівлі зберігається стала тенденція росту роздрібного товарообороту, в 2018 році формування ефективної ринкової інфраструктури сприятиме збільшенню товарообігу на 9% до 1млрд.416млн.грн. Обсяг реалізованих послуг досягне 343 млн.грн., з темпом росту 106,4%. 

В будівельній сфері, не зважаючи на залежність цієї галузі від кредитів, подорожчання енергоносіїв та будівельних матеріалів, планується збереження обсягів, які досягнуто в попередньому році з темпом росту 103% до 107млн.грн. Протягом останніх років основними інвесторами у житлове будівництво залишаються громадяни. Низький рівень платоспроможності населення, високі відсоткові ставки за користування житловими кредитами не приводять до активного росту житлового будівництва. Так у 2018 році прогнозується ввести в експлуатацію 4,6тис.кв.м. загальної площі житла, що становитиме 103% по відношенню до очікуваного 2017р. 

Реалізація у 2018 році комплексу заходів з формування сприятливого інвестиційного середовища та позитивного іміджу міста (покращення естетичного вигляду міста; активізація участі у загальнодержавних та міжнародних грантових проектах та програмах; реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток провідних галузей економіки міста та соціальної сфери; проведення рекламних кампаній туристичного продукту міста; сприяння місцевим виробникам у представленні власної продукції на міжнародних виставково-ярмаркових заходах, тощо) забезпечить зростання обсягів капітальних інвестицій на 7,6% до 212млн.грн., прямих іноземних інвестицій – на 1,3% до 8млн.дол.США, обсягу експорту товарів – на 4,6% до 13,7млн.дол.США. 

Важливою складовою розвитку економіки міста є забезпечення ефективного функціонування транспортної галузі та дорожнього господарства, як необхідних умов для підвищення якості життя населення. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, забезпечення безпеки руху та якості перевезень пасажирів і вантажів на автомобільних дорогах сприятиме стабілізації показників транспортного комплексу. Прогнозний темп росту обсягу пасажирських перевезень – 102% до 5млн.300тис.пасажирів, обсягу перевезення вантажів – 100,4% до майже 31млн.т.км.

Залучення державних та муніципальних фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства надасть змогу підвищити ресурсо- та енергоефективність житлово-комунального господарства, якість житлово-комунальних послуг, що надаються населенню. 

Так, у житлово-комунальному господарстві планується: проведення капітального ремонту теплових мереж; збільшення кількості ОСББ; впровадження роздільного збирання відходів; реконструкція водоводів водозабору „Сокіл”; реконструкція магістральних теплових мереж; реконструкція котельні №9 (заміна газового обладнання на вугільне).

Одним із ефективних джерел підвищення зайнятості населення є розвиток малого та середнього бізнесу, з цією метою реалізуються заходи, які спрямовані на підвищення освітнього рівня підприємців, що започатковують свою справу. Для покращення сервісного обслуговування суб'єктів господарювання та громадян планується:

будівництво нового Центру надання адміністративних послуг, яке буде відповідати сучасним стандартам; впровадження поетапного переходу на електронний формат надання адміністративних послуг. Надходження до міського бюджету від суб'єктів малого підприємництва прогнозуються на рівні 200млн.грн., що більше на 5,3% до очікуваного 2017 року. 

На ринку праці за підсумками 2018 року прогнозується зростання продуктивної зайнятості, створення не менше 808 робочих місць (більше на 13,8%), збереження рівня безробіття на рівні 1,2%, на 2,3% зросте облікована в центрі зайнятості кількість громадян, незайнятих трудовою діяльністю, залишиться без змін чисельність зареєстрованих безробітних на кінець року та навантаження на одну вільну вакансію. 

Продовження проведення активної соціальної політики та підвищення ефективності виробництва, гарантована виплата поточної заробітної плати, своєчасна виплата пенсій, допомог малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, а також стипендій стане основою зростання добробуту населення.

За прогнозними розрахунками у 2018 році середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, підвищиться порівняно з очікуваною у 2017 році на 12,7%, і становитиме 6200 грн. Середній розмір пенсії досягне 2442,9грн. з темпом росту 107,2%.
У соціальній сфері продовжиться реалізація в місті державної політики, забезпечення підтримки малозабезпечених верств населення, багатодітних сімей, посилення соціального захисту материнства і дитинства, стимулювання виконання сім'єю важливих соціальних функцій, розширення переліку соціальних послуг. Так, у 2018 році прогнозний рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, територіальним центром соціального обслуговування до загальної кількості таких осіб збільшиться до очікуваного рівня 2017 року на 20 відсоткових пункти до 98%.

Покращення здоров'я населення, сприяння доступу до якісної освіти та знань – неодмінні складові підвищення добробуту громадян. 

Головними завданнями політики у сфері охорони здоров'я протягом 2018року є забезпечення розвитку сучасної системи діагностики та лікування, створення сучасного медичного комплексу із застосуванням інноваційних технологій для діагностики та забезпечення сучасними видами лікування, спрямованих на зниження загальної смертності, інфекційної захворюваності та інвалідності населення. Загальний коефіцієнт смертності на 1000 осіб наявного населення у 2018 році зменшиться до 15,5 проти очікуваного 15,9 у 2017 році. Передбачається функціонування телекомунікаційної мережі та впровадження медичної інформаційної системи для забезпечення автоматизації основних робочих процесів комунальних закладів охорони здоров'я.

Підвищення доступності медичних послуг досягатиметься шляхом здійснення ряду проектів з продовження реконструкції та капітальних ремонтів закладів охорони здоров'я (реконструкція систем пожежогасіння та електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Свєтлова,1, капітальний ремонт лікарняного комплексу №1 по вул.героїв України,33а та амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №4 по вул.Таврійська,3.).
Освіта є найголовнішою складовою суспільного та економічного життя, ключем до подолання бідності, тому основні завдання програми спрямовані на покращення умов виховання дітей через оптимізацію мережі закладів дошкільної освіти; реформування системи повної загальної середньої освіти; забезпечення стандарту якості в закладах освіти; посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді; розвиток мережі позашкільних навчальних закладів зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Основним пріоритетним завданням розвитку культури є збереження та розвиток закладів культури; охорона об'єктів культурної спадщини; збереження нематеріальної культурної спадщини; збереження та поповнення бібліотечних і музейних фондів; виявлення талановитих особистостей, залучення дітей та підлітків до культурних надбань, розвиток та підтримка творчих колективів; популяризація українського традиційного фольклорного мистецтва. Планується проведення понад 30 культурно-мистецьких заходів та участь колективів в 11 фестивалях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня.
Зміцнення матеріально-технічної бази галузі культури, шляхом проведення капітального ремонту Літнього театру, системи опалення міської бібліотеки №2, системи опалення в КЗ "Новокаховська дитяча школа мистецтв", Музею історії міста, картинної галереї ім.А.С.Гавдзинського, тощо.

Пріоритетними напрямами в місті залишаються реалізація державної політики у сфері туризму, нарощування потужностей індустрії туризму міста, залучення додаткових та збільшення існуючих туристичних потоків, у тому числі, із закордону. Основними завданнями на 2018 рік є представлення туристичного потенціалу міста на обласних, регіональних нарадах, семінарах, конференціях, форумах, фестивалях, ярмарках, засіданнях, конкурсах; розвиток спортивного, дитячого та зеленого туризму; співробітництво у сфері розвитку туристично-рекреаційної діяльності з Національним парком ,,Нижньодніпровський” в рамках підписаної угоди.

В сфері фізичної культури та спорту створена і ефективно діє система підготовки спортсменів, поступово збільшується кількість осіб, що займаються фізкультурно-оздоровчою роботою, в тому числі в навчальних закладах, у дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубах за місцем проживання, в секціях і командах з різних видів спорту. 
Прогнозується забезпечення доступності, якості, різноманітності та ефективності форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних, спортивних послуг для різних соціальних груп населення, особливо інвалідів та дітей-сиріт. Основними завданнями на 2018 рік є:

будівництво футбольного поля із синтетичним покриттям; здійснення особливого контролю за розвитком пріоритетних для міста видів спорту: футболу, вільної боротьби, легкої атлетики, стрільби із луку, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, гирьового спорту, тенісу; забезпечення виплати стипендії провідним спортсменам міста. До кінця року прогнозується збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізичної культури та спорту, на 419 осіб до 17тис.891особи.

З метою посилення безпеки громадян, охорони та захисту комунального майна в Програмі передбачено завдання щодо зміцнення законності та правопорядку: щоденне патрулювання території громади КП ,,Муніципальна охорона” та забезпечення відеонагляду за всіма місцями та об'єктами, які потребують посиленого захисту та контролю.
Протягом 2018 року будуть здійснюватися заходи з підтримки Збройних Сил України: розв'язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесення престижу військової служби, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва. 

Проектом Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2018 рік передбачено виконання близько 65 пунктів завдань, під які заплановано виконати 118 заходів. 

Послідовна реалізація завдань Програми економічного, соціального та культурного розвитку на 2018 рік дозволить забезпечити позитивні тенденції макроекономічної і фінансової стабілізації, сприятиме залученню інвестиційних ресурсів у провідні галузі економіки, а також забезпечить вирішення актуальних проблем життєдіяльності, поліпшення добробуту та соціального захисту населення. 

Відділ економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Новокаховської міської радиЧитайте также:


Комментарии

Комментариев 0

23.01 2019, 20:48
X
Подписывайтесь и оставайтесь в курсе всех новостей!
Подписывайтесь и оставайтесь в курсе всех новостей вместе с KhersonDaily!

Лента новостей
Больше новостей


К Порошенко обратились с петицией переименовать Херсон

"К президенту Украины обратились с предложением изменить греческое название…

По Херсону ездит маршрутка №5 с Дедом Морозом за рулем

«Сегодня на 5м маршруте прекрасный водитель Дед…

Тело пешехода разорвало на 3 части

Сегодня вечером в Херсоне на перекрестке Киндийского…

Из горящей машины херсонскую семью спасли братья Шириновы

Мы сообщали, что 19 января вечером на объездной дороге Николаева в…

В центре Херсона проблема со светофорами

Сегодня мы обнаружили, что в Херсоне не работают светофоры на…

Полиция выложила видео рокового удара в лицо. Били предположительно Навроцкого

Напомним, судмедэкспертиза установила, что директор херсонской компании «Південьенерго» Иван Навроцкий…


Цифра недели
2,3 тыс.
Стільки вакансій укомплектовано Херсонською обласною службою зайнятості з початку року

Вход на сайт
E-mail
Пароль
Новый пользователь
E-mail
Пароль
Вподобайте нас у Facebook і отримуйте все найцікавіше у власну стрічку новин.
Я вже вподобав "Херсон Daily"